DETALII PRELUCRAREA DATELOR – Lighthouse

 

Stimate client,

Din 25 mai 2018 se vor produce schimbări importante în legislația privind protecția datelor personale în Europa, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (sau GDPR, numit în continuare și “Regulamentul”).

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Astfel, considerăm că este un moment potrivit să te informăm cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

Compania noastră* este în plin proces de conformare cu prevederile GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care vor intra în vigoare începând cu data de 25.05.2018.

Poți consulta politica noastră de confidențialitate, parte integrantă a termenilor și condițiilor de utilizare a serviciului, la adresa https://lighthouse.com.ro/confidentialitate/.

Ce date personale prelucram?

LGH  acordă o importanță deosebită confidențialității datelor. Din acest motiv solicităm doar datele necesare bunei desfășurări a comunicării cu clienții noștri. Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare sau date  demografice pe care le colectăm direct de la tine.

Mai multe detalii poți găsi la https://lighthouse.com.ro/confidentialitate/#gdpr-information

Cum prelucrăm datele tale personale?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a îmbunătăți și dezvolta produsele și serviciile de pe piață.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe consimțământul tău  exprimat explicit în acest sens.

Mai multe detalii poți găsi la https://lighthouse.com.ro/confidentialitate/#gdpr-processing

* LGH este o agenție de research care protejează datele conform regulamentului European 2016/679  privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date …

Cum poti să administrezi acordurile exprimate?

Pentru participarea ta la alte tipuri de cercetări, vom ține întotdeauna cont de opțiunile tale.

 

Observatie! Se face un acord separat pentru situația în care se dorește sau nu participarea la alte studii.

 

Ca sa fie cât mai simplu pentru tine, trebuie să știi că poți să verifici și să modifici oricând, in termen de 30 de zile, acordurile existente. Poți trimite un mail la adresa office@lighthouse.com.ro în care ne specifici preferința ta.

Daca ți-ai schimbat opinia privind participarea la alte studii sau sunt necesare modificari pentru acordurile existente, am creat un formular pe care il vei primi pe e-mail cu mențiunea că solicitarea ta a fost înregistrată.

 

 

Observatie! Vom face un astfel de formular bifat in casuta corespunzatoare și ștampilat și îl trimitem prin mail cu mențiunea că solicitarea a fost înregistrată!

 

Comunicăm date personale către terți?

Comunicarea e valabila DOAR PENTRU QL. La cantitativ, Nu se transmit date.

Pentru a-ți oferi produse și servicii cât mai competitive, este posibil să transmitem datele tale personale către clienții noștri din România sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor tale.

Mai multe detalii poți găsi la https://lighthouse.com.ro/confidentialitate/#gdpr-sharing

Cât timp prelucrăm datele personale?

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul cercetării pe care o desfășuram  și după finalizarea acesteia, cumulând o perioadă de 60 de zile.

Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale.

 

Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:

Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;

Dreptul la rectificare – poîi rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator în termen de 60 de zile

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul la ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Contactează-ne

Îți poți exercita drepturile prin simpla trimitere a unei solicitări către LGH

·       prin email – office@lighthouse.com.ro

Nu în ultimul rând, trebuie să știi că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale conform regulamentului, le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa https://lighthouse.com.ro/confidentialitate/.

Îți poti exercita aceste drepturi, prin simpla transmitere a unei solicitări prin E-mail.

 

În plus, am numit un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate!

 

! ObservatieDE precizat cine este Ofiterul!

 

De asemenea, ne poți contacta oricând și cere mai multe detalii.

Îți mulțumim,

Echipa LGH